Skip to main content
  • Sortering Nordjylland
  • Knusning Nordjylland
  • Entreprenør P Johansen
  • Entreprenør Hjørring

Nedbrydning Nordjylland

Nedbrydning – et job for specialister

Nedrivning er ikke bare at vælte et hus og køre det væk. Engang var det i orden at rive en bygning ned og smide alle materialer i den samme container. Sådan er det ikke mere.
Nedrivning er et seriøst håndværk, der kræver lige så meget ekspertise som at bygge op.

Hos Entreprenør P. Johansen planlægger vi derfor opgaven omhyggelig, ofte i samarbejde med bygherre og rådgiver. Vi demonterer, sorterer og håndterer alle materialer, så processen foregår så bæredygtigt som mulig. Kunsten er nemlig at gøre det forsvarligt og tage hensyn til miljø, naboer og medarbejdere.

Vi påtager os alle tænkelige former for nedbrydning og tilbyder nedbrydning af:br /> Garagen, parcelhuset, sommerhuset, nedlagte landbrug, landbrugsbygninger, erhvervsejendomme, instituioner, brandtomter, inde og ude


Kunderne er typisk byggevirksomheder, projektudviklere, kommuner, boligselskaber,
landmænd og private.Når vi har gennemført en opgave, modtager kunden en fuldstændig beskrivelse af, hvad der er udført. Kunden kan således fremlægge dokumentation overfor relevante myndigheder, hvis det er nødvendigt.

Omhyggelig screening

Inden vi går i gang med totalnedrivning af en bygning, kan vi være behjælpelig med, at al dokumentation og alle tilladelser er i orden. Men vi foretager også en omhyggelig screening af bygningen, så vi på den måde sikrer, at miljøfarlige stoffer er fjernet. Asbest, PCB, bly, skimmelsvamp og tungmetaller skal fjernes efter helt særlige regler, så nedbrydningen kan ske sikkert, miljørigtigt og med den nødvendige dokumentation.

Vi screener for følgende stoffer:

CHLORPARAFFINER
– Da blev ulovligt at bruge PCB, begyndte man at bruge Chlorparaffiner som erstatning. De er blevet brugt op til 2002.

PCB
– PCB findes i fuger, lim og maling brug op til 1977. PCB er farligt affald og kræver sanering. Vi foretager miljørigtig og komplet PCB-sanering

ASBEST
– Asbest blev brugt op til slutningen af 1980’erne og findes i mange materialer som bl.a. eternittage, isolering, fliseklæber/fuger, lim, loftsplader. Asbest er farligt at indånde, og fjernelse kræver speciel uddannelse og sikkerhedsudstyr. Vores specialuddannede medarbejdere sikrer, at asbesten ikke spredes til andre dele af bygningen eller det omgivende miljø.

BLY
– Bly findes specielt i glaserede fliser og maling og typisk i huse eller bygninger fra før 1970. Bly er et farligt stof og kræver sanering.

Gennem vores kvalitetsprocedurer sikrer vi, at alle sikkerhedsregler, miljøregler og hensyn til naboer bliver overholdt. Efterfølgende modtager kunden en beskrivelse af, hvad der er udført, og kan fremlægge dokumentation overfor relevante myndigheder.
Vi afleverer altid de sanerede områder asbestfri og rengjort.

Vi har udstyret i orden

Professionel nedbrydning kræver professionelt materiel.
Hos Entreprenør P. Johansen råder vi over en maskinpark, som gør os i stand til at udføre alle former for nedbrydning.

Vi har gravemaskine med hydraulik, gravemaskine med sortergrab, gravemaskine med smasher betonsaks, gravemaskine med specialarm som gør os i stand til at nå langt op, gravemaskiner fra 20 til 38 tons, knuseanlæg, sorteranlæg, miljøcontainere, dumpere, gummiged og minigravere

Uddannede medarbejdere

Som professionel nedriver har vores medarbejdere naturligvis gennemført alle lovpligtige kurser i bl.a. håndtering af miljøfarlige stoffer i bygninger.

For medarbejderne betyder det, at vi sørger for, at de tager alle nødvendige forholdsregler og er iført reglementeret sikkerhedsbeklædning, så de ikke udsættes for farlig påvirkning.

For kunden betyder det en sikkerhed for, at alt nedrivning foregår på forskriftsmæssige betingelser, og at materialer enten genbruges eller bortskaffes efter miljømæssige forskrifter, så kunden med garanti kan være sikker på et professionelt udført arbejde.

Vi knuser og sorterer

Efter nedrivningen jælper vi gerne med at bortskaffelse af materialerne. Vi har selv mulighed for at knuse og sortere med vores mobile knuseanlæg. Vi knuser og sorterer direkte på byggepladsen for at spare tid og skåne miljøet. Beton, tegl, granit og asfalt er byggeaffald, som typisk genbruges for at spare på, råstofferne.

Vi kan knuse materialet i præcis de størrelser, kunderne ønsker – f.eks. størrelse 0-100 mm, 0-50 mm, 0-30 mm og 0-25 mm. Knust beton er eksempelvis godt til bundsikring af veje, pladser og stier med dens gode drænende effekt. Som afslutning oven på bærelaget kan man med fordel bruge en finere sigtestørrelse.

Vi sorterer desuden jord, sand og kompost. Kunderne er typisk murerfirmaer, landmænd, vognmænd eller andre entreprenører.

Fokus på genbrug

Byggebranchen står for en stor del af samfundets forbrug af råstoffer og for en betydelig del af Danmarks samlede affaldsproduktion og CO2-udledning. Traditionelt er gamle byggematerialer blevet smidt i en container og kørt til afbrænding eller deponi. I vores optik giver det ingen mening, hverken for økonomien eller for miljøet.

Vi står for omtanke i byggeribranchen og har fokus på genbrug. For os er det vigtigt, at så meget materiale som muligt bliver genanvendt. Materialer fra nedrivning repræsenterer nemlig en værdifuld ressource og skal ikke håndteres som affald. Byggematerialer som træ, vinduer, døre, mursten og teglsten både kan og skal derfor genbruges.

Sammen med bygherren identificerer vi de værdifulde materialer med potentiale for genbrug, således at vi sammen planlægger nedrivningsprocessen med fokus på den mest optimale håndtering af materialerne. Vi er således meget bevidste om, at vi som professionel nedriver har en vigtig rolle i den cirkulære byggeproces og arbejder aktivt for at afsætte materialer til genbrug, up-cycling og genanvendelse.

Godkendt af Miljøstyrelsen

Vi er godkendt af Miljøstyrelsen både som transport- og som indsamlervirksomhed, og kan
dermed sikre korrekt og forsvarlig håndtering af alle materialer fra nedbrydningsarbejdet.

Som godkendt virksomhed har du som kunde sikkerhed for, at alle problematiske fraktioner
af farlig eller miljømæssig karakter håndteres 100 procent i henhold til regler og forskrifter.

Du kan altså trygt overlade alle elementer indenfor den samlede opgave til os.

Volvo dumper Hjørring

Salg af materialer

Vi sælger en bred vifte af materialer til en lang række formål:

Byggematerialer som træ, vinduer og mursten, knust beton, knust asfalt, knuste brokker, flisesand, vasket sand, bundsikring, fyldsand, strandsand, stabilgrus, grå skærver, sorte skærver, perler, harpet muldjord, bark, flis mm.

Kontakt os for at høre, hvilke materialer vi har på lager for øjeblikket.

Du er altid velkommen til at kontakte os